Category Archives: PÓŁTORAROCZNA I DWULETNIA ZAOCZNA SZKOŁA ZAWODOWA

ROCZNA I DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA

logo_logos

ROCZNA I DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA
SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauka trwa rok (2 semestry) lub dwa lata, tj. 4 semestry, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem TECHNIKA. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Roczna i Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik administarcji
Tytuł zawodowy: Techik administracji
Nauka trwa: 1rok – 2 semstry lub 2 lata- 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Na tym kierunku poznasz podstawowe zagadnienia z prawa administracyjnego. Nauczymy Cię stosowania określonych przepisów w konkretnych sytuacjach administracyjnych. Dowiesz się jak redagować i sporządzać regulaminy, instrukcje, notatki służbowe. Nauczysz się przygotowywania projektów umów cywilno- prawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urządów oraz przechowywania tych aktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pokażemy Ci jak posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo- księgowej oraz dokumentacje księgowe. Nauczymy Cię profesjonalnego przygotowywania narad, zebrań, konferencji, sesji.
Perspektywa zatrudnienia:
Praca Czeka na Ciebie w każdej firmie i instytucji niezależnie od branży. Zatrudnienie znajdziesz między innymi w administracji samorządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach powiatowych i gminnych, w urzędach marszałkowskich, w urzędach państwowych, z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pracę możesz również zdobyć w firmach ubezpieczeniowych, agencjach celnych, urzędach skarbowych oraz w bankach.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Tytuł zawodowy – Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Ponieważ społeczeństwo europejskie się starzeje, coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie na zawodowych opiekunów. My profesjonalnie przygotujemy Cię do wykonywania tego zawodu. Poznasz niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, gerontologii i pedagogiki, dzięki czemu będziesz umiał udzielić podopiecznemu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Nauczymy Cię jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne, jak dbać o ich zdrowie i higienę osobistą, jak aktywować je do zwiększenia samodzielności życiowej oraz jak doradzać im w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania wolnego czasu. Poznasz zasady aktywnego uczestniczenia w procesie rechabilitacji podopiecznego. Przekażemy Ci także naszą wiedzę na temat psychoterapii i arteterapii.
Perspektywa zatrudnienia:
Pracę znajdziesz w domach spokojnej starości, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo- leczniczych, hospicjach, fundacjach. Możesz też prowadzić indywidualne warsztaty terapii zajęciowej. Praca czeka nie tylko w Polsce ale w cełej Unii Europejskiej.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik rachunkowości
Tytuł zawodowy – Technik rachunkowości
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Wszelkie operacje finansowe przestaną mieć przed Tobą tajemnice. W Logosie wprowadzimy Cię w arkusze rachunkowości, zapoznamy Cię z zasadami sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji operacji finansowych oraz prowadzenie rachunku zysków i strat . Dowiesz się jak profesjonalnie przygotować sprawozdanie finansowe oraz jak je kontrolować i analizować. Nasi specjaliści podzielą się z Tobą wiedzą na temat opracowywania raportów o przewidywanych stuacjach finansowych firmy. Poznasz podstawy prawa i rachunku.
Perspektywa zatrudnienia:
Z tytułem technika rachunkowości znajdziesz zatrudnienie w wielu instytucjach – w bankach, w firmach ubezpieczeniowych, w biurach podatkowych i rachunkowych, w urzędach.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik turystyki wiejskiej
Tytuł zawodowy – Technik turystyki wiejskiej
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Ukończenie tego kierunku przygotuje Cię do planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, planowania i organizowania działalności agroturystycznej oraz obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Perspektywa zatrudnienia:
Pracę znajdziesz w licznych gospodarstwach agroturystycznych na terenie całego kraju lub możesz założyć własnej działalności.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik farmaceuta
Tytuł zawodowy: Technik farmaceuta
Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

To zawód, na który jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Jeżeli interesuje Cię farmacja, chciałbyś bez problemu znaleźć pracę, ten kierunek będzie idealnym wyborem. Zdobędziesz wiedzę z zakresu produkcji i wytwarzania leków. Umożliwimy Ci uzyskanie dyplomu technika farmaceutycznego i będziesz mógł podjąć pracę w aptece.
Nauczysz się m.in.
• przyrządzać leki recepturowe nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających
• przygotowywać do sprzedaży leki gotowe (porcjować, etykietować)
• rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
• charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu
• współprowadzić analizy w laboratoriach oraz kontrolować produkty lecznicze i wyroby medyczne • organizować i rozliczać pracę punktu aptecznego
• nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym
• obsługiwać aparatury, urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt apteczny
A ponadto nauczysz się:
• posługiwać się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
• posługiwać się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
• posługiwać się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
• zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Perspektywy zatrudnienia:
• w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
• punktach aptecznych
• hurtowniach farmaceutycznych
• zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
• zakładach przetwórstwa zielarskiego
• laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
• laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych
• stacjach sanitarno-epidemiologicznych
• inspekcji farmaceutycznej

Półtoraroczna Szkoła Policealna – Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Tytuł zawodowy: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Cykl kształcenia: 1,5 roku
Tryb nauki: zaoczny
Na tym kierunku nauczymy Cię, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników, jak analizować i oceniać zagrożenia, jak zapobiegać wypadkom w zakładach pracy oraz jak usuwać ich skutki. Nauczysz się również przewidywać potencjalne zagrożenia. Nasi specjaliści zapoznają Cię z budową maszyn oraz podstawami toksykologii. Pokażemy Ci, jak opracowywać wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i ogólne instrukcje dotyczące BHP oraz na co zwrócić uwagę przy opiniowaniu instrukcji szczegółowych. Nauczymy Cię nadzorować warunki pracy i przeprowadzać ich systematyczne kontrole. Zapoznamy Cię także z procedurami dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac. Dowiesz się też, jak szkolić pracowników w zakresie BHP.
Perspektywy zatrudnienia:
Mając odpowiednie uprawnienia, możesz pracować jako specjalista w każdej firmie, gdyż szkolenia BHP dla wszystkich nowych pracowników są obowiązkowe. Stałe zatrudnienie znajdziesz w instytucjach zatrudniających ponad 100 osób. Praca czeka też na Ciebie w organach nadzoru nad warunkami pracy (między innymi w: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Urzędzie Dozoru Technicznego). Możesz również otworzyć własną działalność w tym zakresie.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik usług kosmetycznych
Tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych
Cykl kształcenia: – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Nowość w szkołach LOGOS

– Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej