Category Archives: REKRUTACJA

WARUNKI REKRUTACJI

logo_logos

WARUNKI REKRUTACJI

Nowość we wszystkich oddziałach Zespołu Szkół Policealnych
i Ogólnokształcących Logos nauka w roku 2014/15 jest bezpłatna.

Naukę w naszej Dwuletniej Szkole Policealnej może rozpocząć każdy, kto ma świadectwo ukończenia szkoły średniej. Aby się u nas uczyć, nie musisz zdawać żadnych egzaminów, liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc, na każdym kierunku jest ograniczona, im szybciej złożysz kwestionariusz, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę na wybranym kierunku.

Naukę w Zaocznym Liceum Ogólnokształcacym LOGOS mogą podejmować osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub szkołę podstawową.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Kwestionariusz osobowy – podanie (pobierz odpowiedni druk podania).
2. Świadectwo ukończenia szkoły lub indeks.
3. Zdjęcia 2 sztuki: format 4,5 × 3,5 cm.
4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego.

REKRUTACJA

logo_logos

Decyzją Organu Prowadzącego nauka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Ogólnokształcących LOGOS jest BEZPŁATNA dla wszystkich słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego i Policealnej Szkoły Zawodowej

Rekrutacja na rok 2015/2016 została rozpoczęta.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!