Category Archives: DYREKCJA

DYREKTORZY SIECI SZKÓŁ LOGOS

Szkoła Logos w Piotrkowie Trybunalskim
Dyrektor szkoły:  mgr Halina Górna tel.: +48  726 082 009
adres e-mail: h.gornalogos@gmail.com

Szkoła Logos w Warszawie
Dyrektor szkoły:  mgr Beata Molik tel.:+48   692 354 668
adres e-mail: b.moliklogos@gmail.com

Sekretariat centrali w Piotrkowie Trybunalskim: tel/fax. 44 649 39 97
adres e-mail: szkolylogos@gmail.com