Category Archives: Czasopismo „Logos”

TOWARZYSTWO NAUKOWE „LOGOS”

W 2015 roku TOWARZYSTWO NAUKOWE „LOGOS”
przystępuje do wydawania czasopisma

Λόγος (Logos)

w którym mogą publikować w pracownicy naukowi i studenci wszystkich kierunków studiów oraz nauczyciele wszystkich typów szkół.

Warunki zamieszczenia artykułu:
1. Artykuł musi mieć charakter naukowy lub popularnonaukowy.
2. Objętość artykułu nie może przekroczyć 50 stron znormalizowanego maszynopisu.
3. Za zamieszczenie jednej strony znormalizowanego maszynopisu pobierana będzie od autora opłata w wysokości 10 złotych + VAT.

Już teraz można przesyłać artykuły pod adres: z.rogozinski@interia.pl

Na zlecenie możemy wydrukować w formie książkowej wszelkie prace naukowe.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 609 277 614