Category Archives: Towarzystwo Naukowe „LOGOS”

W 2016 roku TOWARZYSTWO NAUKOWE „LOGOS” kontynuuje wydawanie czasopisma

To kolejny rok wydawania przez Towarzystwo Naukowe „LOGOS”  czasopisma

Λόγος (Logos)

w którym mogą publikować pracownicy naukowi i studenci wszystkich kierunków studiów oraz nauczyciele wszystkich typów szkół.

Warunki zamieszczenia artykułu:
1. Artykuł musi mieć charakter naukowy lub popularnonaukowy.
2. Objętość artykułu nie może przekroczyć 50 stron znormalizowanego maszynopisu.
3.  Za zamieszczenie artykułu (w formie znormalizowanego maszynopisu) w 2016r. w ramach PROMOCJI nie będzie pobierana od autora żadna opłata.

Już teraz można przesyłać artykuły pod adres: z.rogozinski@interia.pl

Na zlecenie możemy wydrukować w formie książkowej wszelkie prace naukowe.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 609 277 614