Category Archives: SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Szkoły dla młodzieży

Terapeuta zajęciowy

Kod zawodu: 325907

Kwalifikacje: MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.09 odbywa się pod koniec semestru czwartego

Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Terapeuta zajęciowy – osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

 

Opiekun medyczny

Kod zawodu: 532102

Kwalifikacje: MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.04 odbywa się pod koniec semestru drugiego

Cykl kształcenia: 1 rok ( 2 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Opiekun medyczny to zawód, który jest na mapie edukacyjnej w Polsce od lipca 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.
Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne   i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem.
Kwalifikacje zawodowe otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Technik usług kosmetycznych

Kod zawodu: 514207

Kwalifikacje: AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.61 odbywa się pod koniec semestru drugiego

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.62 odbywa się pod koniec semestru czwartego

Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Technik usług kosmetycznych to osoba, która wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Potrafi dostosować odpowiedni zabieg do danego typu cery, udziela porad kosmetycznych z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej..