Category Archives: HISTORIA SZKOŁY

Historia naszej szkoły

Szkoła powstała w 2003 r. pomysłodawcami i organizatorami sieci Oddziałów Zespołu Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „LOGOS” byli:
– mgr inż. Jolanta Grzesiuk,
– mgr Zygmunt Rogoziński,

organ

Historia rozwoju szkół „LOGOS” opisana jest w kronice szkolnej prowadzonej przez Radę Słuchaczy. W kronice m.in. czytamy: Jest rok 2003. W tym roku w Polsce miało miejsce wielkie wydarzenie. Nasz kraj po długiej przerwie powraca do Europy. Polacy zadecydowali o tym w ogólnopolskim referendum. Większość z nas, bo aż 77% głosujących Polaków wypowiedziała się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, co nastąpiło formalnie w czerwcu 2004 roku.

Organizacja naszej szkoły i podobnych szkół tego typu, była możliwa dzięki przemianom ustrojowym jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Po tym roku bowiem miały miejsce historyczne wydarzenia, tj. reformy całego ustroju Polski, aby jak najszybciej dogonić przodujące kraje Europy i Świata. Szkoła Logos chce mieć w tym swój udział dostarczając najlepsze propozycje edukacyjne zgodne z potrzebami rozwijającej się gospodarki Państwa.

Wszystkie szkoły „LOGOS” posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Działamy na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. nr 95, poz. z późn. zm.) i jesteśmy zarejestrowani we właściwych jednostkach samorządu terytorialnego.

Naszą misją jest przedstawienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej jak najbliżej miejsca zamieszkania słuchaczy.