Category Archives: ODDZIAŁY SZKOŁY

ODDZIAŁY ZESPOŁU SZKÓŁ POLICEALNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LOGOS

logo-logos

 

 

 

1. Piotrków Trybunalski – Centrala Szkół LOGOS
Sekretariat, zapisy, siedziba:
ul. Słowackiego 114/118 , Budynek B (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
97-300 Piotrków Trybunalski

Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek   godz. 9.00 – 15.00
(w weekendy podczas zjazdu: sobota – niedziela  godz. 8.00 – 15.00)
Tel./fax.: 44  681 84 03
Email szkoły: szkolylogos@gmail.com

Dyrektor szkoły: mgr Halina Górna
adres e-mail: h.gornalogos@gmail.com

Szkoła w Piotrkowie Tryb. oferuje w roku szkolnym 2017/2018 naukę w:
– Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym
– Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej

logo_logos

2. ODDZIAŁ PRZEDBÓRZ
Sekretariat, zapisy do szkoły:
ul. Mostowa 35 A
97-570 Przedbórz
Sekretariat telefon: 44  781 20 46

Dyrektor szkoły: mgr Sylwia Małolepsza tel.: +48  692 354 668
adres e-mail: szkolylogos@gmail.com

Szkoła w Przedborzu oferuje w roku szkolnym 2017/2018 naukę w:
– Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym
– Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej

logo_logos

3. ODDZIAŁ WARSZAWA
Sekretariat, zapisy do szkoły:
03-772 Warszawa
ul. Kawęczyńska 36 pokój 008 (Budynek Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie)

Sekretariat telefony:  +48 515 322 296
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek   godz. 9.00 – 17.00
(w weekendy podczas zjazdu: sobota – niedziela  godz. 8.00 – 15.00)

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Molik tel.: +48  692 354 668
adres e-mail: b.moliklogos@gmail.com

Szkoła w Warszawie oferuje w roku szkolnym 2017/2018 naukę w :
– Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej