Monthly Archives: Wrzesień 2013

EGZAMINY – PROCEDURY

logo_logos

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe- informacje dla słuchaczy:

Ogólnie o egzaminie zawodowym – wejdź

Standardy wymagań egzaminacyjnych – wejdź

Procedury egzaminacyjne – wejdź

Informatory dla słuchaczy szkół policealnych – wejdź
 

Egzamin maturalny- informacje dla słuchaczy:

O egzaminie maturalnym w roku 2014 – wejdź

Procedury 2013/2014- wejdź

Standardy wymagań egzaminacyjnych – wejdź

Informatory i aneksy – wejdź

Arkusze z egzaminów maturalnych – wejdź

 

Strony dotyczące oświaty, które warto odwiedzać:

Ministerstwo Edukacji Narodowej – wejdź

Kuratorium Oświaty w Łodzi – wejdź

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wejdź

Okregowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi – wejdź

WODN w Piotrkowie Trybunalskim – wejdź

PROMOCJE

logo_logos

PROMOCJE

W Zespole Szkół Policealnych i Zawodowych Logos wprowadziliśmy dla Państwa bardzo wiele promocji, zniżek i ulg – prosimy o zapoznanie się z nimi:

wersja doc

wersja pdf

Decyzją Organu Prowadzącego Szkoły LOGOS nauka w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Policealnej Szkole Zawodowej w Bełchatowie jest całkowicie bezpłatna.

logo_logos

WARUNKI REKRUTACJI

logo_logos

WARUNKI REKRUTACJI

Nowość we wszystkich oddziałach Zespołu Szkół Policealnych
i Ogólnokształcących Logos nauka w roku 2014/15 jest bezpłatna.

Naukę w naszej Dwuletniej Szkole Policealnej może rozpocząć każdy, kto ma świadectwo ukończenia szkoły średniej. Aby się u nas uczyć, nie musisz zdawać żadnych egzaminów, liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc, na każdym kierunku jest ograniczona, im szybciej złożysz kwestionariusz, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę na wybranym kierunku.

Naukę w Zaocznym Liceum Ogólnokształcacym LOGOS mogą podejmować osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub szkołę podstawową.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Kwestionariusz osobowy – podanie (pobierz odpowiedni druk podania).
2. Świadectwo ukończenia szkoły lub indeks.
3. Zdjęcia 2 sztuki: format 4,5 × 3,5 cm.
4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego.

REKRUTACJA

logo_logos

Decyzją Organu Prowadzącego nauka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Ogólnokształcących LOGOS jest BEZPŁATNA dla wszystkich słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego i Policealnej Szkoły Zawodowej

Rekrutacja na rok 2014/2015 została rozpoczęta.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

logo_logos

Akademia Kształcenia Zawodowego LOGOS zaprasza na kierunki:

Terapeuta zajęciowy
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tytuł zawodowy: Instruktor Terapii Zajęciowej
Tryb nauki: zaoczny

Interesujesz się zagadnieniami związanymi z terapią zajęciową dostosowaną do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta? Chcesz pomagać potrzebującym w domach i zakładach pomocy społecznej? Rozpocznij naukę na kierunku Terapeuta zajęciowy. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie.
Nauczysz się m.in.
• tworzyć indywidualne i grupowe programy terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta
• oceniać sytuację społeczną i zdrowotną chorych
• wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej
• organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów
• prowadzić działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego
• korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi
• uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych
• uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego
• monitorować przebieg terapii zajęciowej
A ponadto nauczysz się:
• motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji
• tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych
• rozwiązywać trudne sytuacje społeczne
• promować zdrowy styl życia
• prowadzić dokumentację terapeutyczną
• organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne
• zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą
Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:
• w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych
• psychiatrycznych oddziałach dziennych
• sanatoriach
• warsztatach terapii zajęciowej
• zakładach pomocy społecznej
• dziennych domach pomocy społecznej
• klubach seniora
• środowiskowych domach pomocy społecznej
• świetlicach terapeutycznych
• hospicjach
• zakładach opiekuńczo-leczniczych
• zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

Kurs Pedagogiczny
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tytuł zawodowy: Pedagog
Tryb nauki: zaoczny

Nowoczesne Techniki Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Więcej informacji na temat oddziałów oraz kierunków szkół LOGOS na rok szkolny 2013/2014 możesz znaleźć klikając na ten tekst

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Akademii Kształcenia Zawodowego LOGOS:
Więcej informacji klikając na ten link 

ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE

logo_logos

 

Zespół Szkół LOGOS zaprasza na zawodowe kursy kwalifikacyjne na kierunkach:

Technik obsługi turystycznej

Interesują Cię podróże, odkrywanie nowych miejsc, lubisz organizować wakacyjne wyjazdy dla przyjaciół? Może czas zająć się tym również zawodowo? Rozpocznij naukę na kierunku Technik obsługi turystycznej! Umożliwimy Ci połączenie życiowej pasji z pracą zawodową.
Nauczysz się m.in.
• organizować pracę biura podróży
• opracowywać programy imprez turystycznych
• organizować imprezy turystyczne
• przygotowywać oferty turystyczne
• organizować czas wolny gościom obiektów hotelowych
• udzielać informacji turystycznej
• współpracować z przewodnikami, pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych
• dbać o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta
• współpracować z touroperatorami w zakresie sprzedaży ich ofert turystycznych
• przygotowywać umowy z gestorami usług turystycznych
• wykonywać kalkulacje imprez turystycznych
• rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek
• rozwiązywać problemy turystów

A ponadto nauczysz się:
• posługiwać się wybranym językiem obcym
• rozpatrywać skargi i wnioski klientów
• nawiązywać i utrzymywać kontakty z klientami
• obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
• zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:
• w biurach podróży
• agencjach turystycznych
• ośrodkach informacji turystycznej
• wydawnictwach publikującym przewodniki turystyczne
• firmach organizujących outdoorowe imprezy integracyjne

Technik usług fryzjerskich

Chcesz zostać kreatywnym fryzjerem – stylistą, który potrafi sprostać niebanalnym wymaganiom klientów? Zapisz się do naszej szkoły! Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem profesjonalnych linii kosmetyków do włosów. Zdobędziesz państwowe uprawnienia technika usług fryzjerskich. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie wartość Twoich kwalifikacji na rynku pracy.

Nauczysz się m.in.
• wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie:
o mycie głowy przy użyciu szamponów
o strzyżenie włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i narzędzi brzytwopodobnych oraz maszynek do strzyżenia
o modelowanie fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki ręcznej;
o wykonywanie uczesania innymi technikami, np. przez nawijanie włosów na wałki, suszenie, rozczesywanie i układanie, z zastosowaniem dodatków fryzjerskich
o wczesywanie do fryzur tresek i tupetów
o utrwalanie fryzury np. przy użyciu lakieru
o wykonywanie trwałej ondulacji różnymi technikami
o farbowanie lub rozjaśnianie włosów – dobieranie i nakładanie na włosy odpowiednich preparatów
o wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów i skóry głowy przez wykonywanie
masażu, nacierania, okładów, kąpieli itp. oraz stosowanie różnego rodzaju preparatów leczniczo-kosmetycznych i specjalistycznych aparatów do nawilżania, nagrzewania

A ponadto nauczysz się:
• projektować fryzury
• dobierać fryzury zgodnie z zasadami antropometrii, dobierać peruki, treski, dopinki, tupety
• stosować nowoczesne techniki fryzjerskie zgodnie z modą
• prowadzić doradztwo z zakresu stylizacji fryzur
• udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów
• prowadzić promocję i marketing usług fryzjerskich
• zarządzać zakładem fryzjerskim
• ostrzyć, czyścić i odkażać narzędzia i przybory, konserwować używany sprzęt oraz usuwać drobne usterki
• zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:
• w zakładach fryzjerstwa damskiego i męskiego
• salonach piękności
• studiach metamorfozy
• prowadząc własną działalność gospodarczą.

Opiekun medyczny

Chcesz zdobyć nowy przyszłościowy zawód medyczny, by podjąć pracę w ośrodkach zdrowia? Jeśli lubisz opiekować się innymi, sprawia Ci to satysfakcję i czujesz chęć niesienia pomocy innym wybierz roczny kierunek, który umożliwi Ci zdobycie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu!

Nauczysz się m.in.
• rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej
• współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
• pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
• opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki
• pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości
• wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej
• pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
• pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością
• pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami
• udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie
• udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

A ponadto nauczysz się:
• popularyzować zachowania prozdrowotne
• dokumentować wykonane zabiegi higieniczne
• obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
• zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:
• w oddziałach szpitalnych: oddział chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjny, neurologii
• zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
• zakładach opiekuńczo-leczniczych
• szpitalach opieki długoterminowej
• domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo
• sanatoriach
• hospicjach

Technik spedytor

Jeśli lubisz planować i organizować wyjazdy na własne potrzeby i sprawia Ci to satysfakcję? Może powinieneś zawodowo zająć się koordynowaniem i wdrażaniem procesów transportowych? Poznasz zagadnienia z zakresu logistyki i spedycji, by podjąć pracę na kierunku, którego specjaliści są często poszukiwani na rynku pracy!

Nauczysz się m.in.
• organizować transport kolejowy, samochodowy i lotniczy towarów przewożonych wewnątrz kraju jak i tych eksportowanych oraz importowanych
• przygotować dokumenty transportowo – spedycyjne
• organizować odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju
• tworzyć plany wysyłkowe
• sporządzać umowy z klientami oraz kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

Więcej informacji na temat oddziałów oraz kierunków szkół LOGOS na rok szkolny 2013/2014 
możesz znaleźć klikając na ten tekst

ROCZNA I DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA

logo_logos

ROCZNA I DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA
SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauka trwa rok (2 semestry) lub dwa lata, tj. 4 semestry, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem TECHNIKA. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Roczna i Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik administarcji
Tytuł zawodowy: Techik administracji
Nauka trwa: 1rok – 2 semstry lub 2 lata- 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Na tym kierunku poznasz podstawowe zagadnienia z prawa administracyjnego. Nauczymy Cię stosowania określonych przepisów w konkretnych sytuacjach administracyjnych. Dowiesz się jak redagować i sporządzać regulaminy, instrukcje, notatki służbowe. Nauczysz się przygotowywania projektów umów cywilno- prawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urządów oraz przechowywania tych aktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pokażemy Ci jak posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo- księgowej oraz dokumentacje księgowe. Nauczymy Cię profesjonalnego przygotowywania narad, zebrań, konferencji, sesji.
Perspektywa zatrudnienia:
Praca Czeka na Ciebie w każdej firmie i instytucji niezależnie od branży. Zatrudnienie znajdziesz między innymi w administracji samorządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach powiatowych i gminnych, w urzędach marszałkowskich, w urzędach państwowych, z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pracę możesz również zdobyć w firmach ubezpieczeniowych, agencjach celnych, urzędach skarbowych oraz w bankach.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Tytuł zawodowy – Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Ponieważ społeczeństwo europejskie się starzeje, coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie na zawodowych opiekunów. My profesjonalnie przygotujemy Cię do wykonywania tego zawodu. Poznasz niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, gerontologii i pedagogiki, dzięki czemu będziesz umiał udzielić podopiecznemu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Nauczymy Cię jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne, jak dbać o ich zdrowie i higienę osobistą, jak aktywować je do zwiększenia samodzielności życiowej oraz jak doradzać im w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania wolnego czasu. Poznasz zasady aktywnego uczestniczenia w procesie rechabilitacji podopiecznego. Przekażemy Ci także naszą wiedzę na temat psychoterapii i arteterapii.
Perspektywa zatrudnienia:
Pracę znajdziesz w domach spokojnej starości, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo- leczniczych, hospicjach, fundacjach. Możesz też prowadzić indywidualne warsztaty terapii zajęciowej. Praca czeka nie tylko w Polsce ale w cełej Unii Europejskiej.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik rachunkowości
Tytuł zawodowy – Technik rachunkowości
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Wszelkie operacje finansowe przestaną mieć przed Tobą tajemnice. W Logosie wprowadzimy Cię w arkusze rachunkowości, zapoznamy Cię z zasadami sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji operacji finansowych oraz prowadzenie rachunku zysków i strat . Dowiesz się jak profesjonalnie przygotować sprawozdanie finansowe oraz jak je kontrolować i analizować. Nasi specjaliści podzielą się z Tobą wiedzą na temat opracowywania raportów o przewidywanych stuacjach finansowych firmy. Poznasz podstawy prawa i rachunku.
Perspektywa zatrudnienia:
Z tytułem technika rachunkowości znajdziesz zatrudnienie w wielu instytucjach – w bankach, w firmach ubezpieczeniowych, w biurach podatkowych i rachunkowych, w urzędach.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik turystyki wiejskiej
Tytuł zawodowy – Technik turystyki wiejskiej
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Ukończenie tego kierunku przygotuje Cię do planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, planowania i organizowania działalności agroturystycznej oraz obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Perspektywa zatrudnienia:
Pracę znajdziesz w licznych gospodarstwach agroturystycznych na terenie całego kraju lub możesz założyć własnej działalności.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik farmaceuta
Tytuł zawodowy: Technik farmaceuta
Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

To zawód, na który jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Jeżeli interesuje Cię farmacja, chciałbyś bez problemu znaleźć pracę, ten kierunek będzie idealnym wyborem. Zdobędziesz wiedzę z zakresu produkcji i wytwarzania leków. Umożliwimy Ci uzyskanie dyplomu technika farmaceutycznego i będziesz mógł podjąć pracę w aptece.
Nauczysz się m.in.
• przyrządzać leki recepturowe nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających
• przygotowywać do sprzedaży leki gotowe (porcjować, etykietować)
• rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
• charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu
• współprowadzić analizy w laboratoriach oraz kontrolować produkty lecznicze i wyroby medyczne • organizować i rozliczać pracę punktu aptecznego
• nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym
• obsługiwać aparatury, urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt apteczny
A ponadto nauczysz się:
• posługiwać się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
• posługiwać się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
• posługiwać się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
• zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Perspektywy zatrudnienia:
• w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
• punktach aptecznych
• hurtowniach farmaceutycznych
• zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
• zakładach przetwórstwa zielarskiego
• laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
• laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych
• stacjach sanitarno-epidemiologicznych
• inspekcji farmaceutycznej

Półtoraroczna Szkoła Policealna – Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Tytuł zawodowy: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Cykl kształcenia: 1,5 roku
Tryb nauki: zaoczny
Na tym kierunku nauczymy Cię, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników, jak analizować i oceniać zagrożenia, jak zapobiegać wypadkom w zakładach pracy oraz jak usuwać ich skutki. Nauczysz się również przewidywać potencjalne zagrożenia. Nasi specjaliści zapoznają Cię z budową maszyn oraz podstawami toksykologii. Pokażemy Ci, jak opracowywać wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i ogólne instrukcje dotyczące BHP oraz na co zwrócić uwagę przy opiniowaniu instrukcji szczegółowych. Nauczymy Cię nadzorować warunki pracy i przeprowadzać ich systematyczne kontrole. Zapoznamy Cię także z procedurami dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac. Dowiesz się też, jak szkolić pracowników w zakresie BHP.
Perspektywy zatrudnienia:
Mając odpowiednie uprawnienia, możesz pracować jako specjalista w każdej firmie, gdyż szkolenia BHP dla wszystkich nowych pracowników są obowiązkowe. Stałe zatrudnienie znajdziesz w instytucjach zatrudniających ponad 100 osób. Praca czeka też na Ciebie w organach nadzoru nad warunkami pracy (między innymi w: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Urzędzie Dozoru Technicznego). Możesz również otworzyć własną działalność w tym zakresie.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik usług kosmetycznych
Tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych
Cykl kształcenia: – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Nowość w szkołach LOGOS

– Technik optyk
– Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

logo_logos

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum nauka trwa – 3 lata, tj. 6 semestrów, a na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 lata tj. 4 semestry (osoby po ZSZ przyjmujemy do drugiej klasy). Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia liceum i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

DOJAZD

Mapa logos

Oddział Piotrków Trybunalski – Centrala Sieci Szkół LOGOS
Adres:‎ Armii Krajowej 17 (budynek IIILO)
97-300 Piotrków Trybunalski
Sekretariat: tel/fax. 44 732 36 01
e-mail: szkolylogos@gmail.com
Dyrektor szkoły pani mgr Edyta Wiernicka tel. 726-082-009

ORGAN PROWADZĄCY
Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „LOGOS”

mgr Iwona Poteralska, tel. 725 777 725

mgr inż. Jolanta Grzesiuk, tel. 696 112 428

lic. Dorota Rogozińska, tel. 695 340 708

Oddział Bełchatów

ul. Os.Dolnośląskie 204 A

97-400 Bełchatów

Sekretariat: tel/fax 44/633 46 80

Dyrektor szkoły pani mgr Jadwiga Firaza tel. 663 763 675

adres e-mail: firaza@wp.pl

Oddział Końskie

ul. Łazienna 13 – sekretariat

ul. Sportowa 9 – szkoła

26-200 Końskie

Sekretariat: tel/fax 41/372 35 79,

Dyrektor szkoły Pani mgr Beata Molik tel 692 354 668

adres e-mail: beatamolik@gmail.com

Dyrektor Zarzadzajacy pani mgr Iwona Poteralska tel 725 777 725

Oddział Przedbórz

ul.Mostowa 35 A

97-570 Przedbórz

Sekretariat: tel. 44 781 20 46

Dyrektor szkoły pani mgr Beata Molik tel.692 354 668

adres e-mail: beatamolik@gmail.com

ODDZIAŁY ZESPOŁU SZKÓŁ POLICEALNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LOGOS

edbdbd67f4a81762

1. Piotrków Trybunalski- Centrala Sieci Szkół LOGOS

97-300 Piotrków Trybunlaski

ul. Armii Krajowej 17 (budynek III Liceum Ogólnokształcące)

Tel./fax.: (044) 732 36 01

Dyrektor szkoły pani mgr Edyta Wiernicka tel. 726-082-009

Organ Prowadzący Szkoły LOGOS
mgr inż. Jolanta Grzesiuk – tel.: 696 112 428
mgr Iwona Poteralska – tel.: 725 777 725
lic. Dorota Rogozińska – tel.: 695 340 708

szkolylogos@gmail.com

Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – niedziela godz. 9.00 – 16.00

Szkoła w Piotrkowie Tryb., oferuje w roku szkolnym 2013/2014 naukę w:

1. Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym
2. Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej
3. Akademii Kształcenia Zawodowego
4. Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne
1. Studiach I stopnia – studia równoległe na uczeniach:
– Wyższa Szkoła Teologiczno –Humanistyczna w Podkowie Leśnej

logo_logos

2. Bełchatów

ul. Os.Dolnośląskie 204 A

97-400 Bełchatów

tel/fax 44/633 46 80

Dyrektor szkoły pani mgr Jadwiga Firaza tel. 663 763 675

Szkoła oferuje w roku szkolnym 2013/2014 naukę :

1. Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym
2. Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej
3. Akademii Kształcenia Zawodowego
4. Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne
1. Studiach I stopnia – studia równoległe na uczeniach:
– Wyższa Szkoła Teologiczno –Humanistyczna w Podkowie Leśnej

logo_logos

3. Końskie

ul. Łazienna 13 – sekretariat

ul. K.Stoińskiego 4 – szkoła

26-200 Końskie

tel/fax 41/372 35 79,

Dyrektor szkoły Pani mgr Beata Molik tel 692 354 668

adres e-mail: beatamolik@gmail.com

Dyrektor Zarzadzajacy pani mgr Iwona Poteralska tel 725 777 725

Szkoła oferuje w roku szkolnym 2013/2014 naukę :

1. Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym
2. Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej
3. Akademii Kształcenia Zawodowego
4. Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne
1. Studiach I stopnia – studia równoległe na uczeniach:
– Wyższa Szkoła Teologiczno –Humanistyczna w Podkowie Leśnej

logo_logos

4. Przedbórz

ul. Mostowa 35 A

97-570 Przedbórz

tel. 44 781 20 46

Dyrektor szkoły Pani mgr Beata Molik tel.692 354 668

Szkoła oferuje w roku szkolnym 2013/2014 naukę :

1. Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym
2. Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej
3. Akademii Kształcenia Zawodowego
4. Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne
1. Studiach I stopnia – studia równoległe na uczeniach:
– Wyższa Szkoła Teologiczno –Humanistyczna w Podkowie Leśnej

logo_logos

5. Warszawa

punkt rekrutacyjny Al.Solidarności 155 lok.7

Siedziba szkoły UL.TROCKA 4 (BUDYNEK GIMNAZJUM)

Dyrektor Szkoły Pan dr. Rafał Cegłowski

tel. 691371037

Szkoła oferuje w roku szkolnym 2013/2014 naukę :

1. Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym
2. Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej
3. Akademii Kształcenia Zawodowego
4. Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne
1. Studiach I stopnia – studia równoległe na uczeniach:
– Wyższa Szkoła Teologiczno –Humanistyczna w Podkowie Leśnej

logo_logos