Monthly Archives: Wrzesień 2013

EGZAMINY – PROCEDURY

logo_logos

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe- informacje dla słuchaczy:

Ogólnie o egzaminie zawodowym – wejdź

Standardy wymagań egzaminacyjnych – wejdź

Procedury egzaminacyjne – wejdź

Informatory dla słuchaczy szkół policealnych – wejdź
 

Egzamin maturalny- informacje dla słuchaczy:

O egzaminie maturalnym w roku 2014 – wejdź

Procedury 2013/2014- wejdź

Standardy wymagań egzaminacyjnych – wejdź

Informatory i aneksy – wejdź

Arkusze z egzaminów maturalnych – wejdź

 

Strony dotyczące oświaty, które warto odwiedzać:

Ministerstwo Edukacji Narodowej – wejdź

Kuratorium Oświaty w Łodzi – wejdź

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wejdź

Okregowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi – wejdź

WODN w Piotrkowie Trybunalskim – wejdź

WARUNKI REKRUTACJI

logo_logos

WARUNKI REKRUTACJI

Nowość we wszystkich oddziałach Zespołu Szkół Policealnych
i Ogólnokształcących Logos nauka w roku 2014/15 jest bezpłatna.

Naukę w naszej Dwuletniej Szkole Policealnej może rozpocząć każdy, kto ma świadectwo ukończenia szkoły średniej. Aby się u nas uczyć, nie musisz zdawać żadnych egzaminów, liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc, na każdym kierunku jest ograniczona, im szybciej złożysz kwestionariusz, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę na wybranym kierunku.

Naukę w Zaocznym Liceum Ogólnokształcacym LOGOS mogą podejmować osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub szkołę podstawową.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Kwestionariusz osobowy – podanie (pobierz odpowiedni druk podania).
2. Świadectwo ukończenia szkoły lub indeks.
3. Zdjęcia 2 sztuki: format 4,5 × 3,5 cm.
4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego.

REKRUTACJA

logo_logos

Decyzją Organu Prowadzącego nauka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Ogólnokształcących LOGOS jest BEZPŁATNA dla wszystkich słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego i Policealnej Szkoły Zawodowej

Rekrutacja na rok 2015/2016 została rozpoczęta.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

logo_logos

Akademia Kształcenia Zawodowego LOGOS zaprasza na kierunki:

Terapeuta zajęciowy
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tytuł zawodowy: Instruktor Terapii Zajęciowej
Tryb nauki: zaoczny

Interesujesz się zagadnieniami związanymi z terapią zajęciową dostosowaną do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta? Chcesz pomagać potrzebującym w domach i zakładach pomocy społecznej? Rozpocznij naukę na kierunku Terapeuta zajęciowy. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie.
Nauczysz się m.in.
• tworzyć indywidualne i grupowe programy terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta
• oceniać sytuację społeczną i zdrowotną chorych
• wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej
• organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów
• prowadzić działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego
• korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi
• uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych
• uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego
• monitorować przebieg terapii zajęciowej
A ponadto nauczysz się:
• motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji
• tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych
• rozwiązywać trudne sytuacje społeczne
• promować zdrowy styl życia
• prowadzić dokumentację terapeutyczną
• organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne
• zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą
Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:
• w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych
• psychiatrycznych oddziałach dziennych
• sanatoriach
• warsztatach terapii zajęciowej
• zakładach pomocy społecznej
• dziennych domach pomocy społecznej
• klubach seniora
• środowiskowych domach pomocy społecznej
• świetlicach terapeutycznych
• hospicjach
• zakładach opiekuńczo-leczniczych
• zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

Kurs Pedagogiczny
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tytuł zawodowy: Pedagog
Tryb nauki: zaoczny

Nowoczesne Techniki Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Więcej informacji na temat oddziałów oraz kierunków szkół LOGOS na rok szkolny 2013/2014 możesz znaleźć klikając na ten tekst

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Akademii Kształcenia Zawodowego LOGOS:
Więcej informacji klikając na ten link 

ROCZNA I DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA

logo_logos

ROCZNA I DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA
SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauka trwa rok (2 semestry) lub dwa lata, tj. 4 semestry, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem TECHNIKA. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Roczna i Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik administarcji
Tytuł zawodowy: Techik administracji
Nauka trwa: 1rok – 2 semstry lub 2 lata- 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Na tym kierunku poznasz podstawowe zagadnienia z prawa administracyjnego. Nauczymy Cię stosowania określonych przepisów w konkretnych sytuacjach administracyjnych. Dowiesz się jak redagować i sporządzać regulaminy, instrukcje, notatki służbowe. Nauczysz się przygotowywania projektów umów cywilno- prawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urządów oraz przechowywania tych aktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pokażemy Ci jak posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo- księgowej oraz dokumentacje księgowe. Nauczymy Cię profesjonalnego przygotowywania narad, zebrań, konferencji, sesji.
Perspektywa zatrudnienia:
Praca Czeka na Ciebie w każdej firmie i instytucji niezależnie od branży. Zatrudnienie znajdziesz między innymi w administracji samorządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach powiatowych i gminnych, w urzędach marszałkowskich, w urzędach państwowych, z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pracę możesz również zdobyć w firmach ubezpieczeniowych, agencjach celnych, urzędach skarbowych oraz w bankach.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Tytuł zawodowy – Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Ponieważ społeczeństwo europejskie się starzeje, coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie na zawodowych opiekunów. My profesjonalnie przygotujemy Cię do wykonywania tego zawodu. Poznasz niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, gerontologii i pedagogiki, dzięki czemu będziesz umiał udzielić podopiecznemu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Nauczymy Cię jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne, jak dbać o ich zdrowie i higienę osobistą, jak aktywować je do zwiększenia samodzielności życiowej oraz jak doradzać im w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania wolnego czasu. Poznasz zasady aktywnego uczestniczenia w procesie rechabilitacji podopiecznego. Przekażemy Ci także naszą wiedzę na temat psychoterapii i arteterapii.
Perspektywa zatrudnienia:
Pracę znajdziesz w domach spokojnej starości, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo- leczniczych, hospicjach, fundacjach. Możesz też prowadzić indywidualne warsztaty terapii zajęciowej. Praca czeka nie tylko w Polsce ale w cełej Unii Europejskiej.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik rachunkowości
Tytuł zawodowy – Technik rachunkowości
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Wszelkie operacje finansowe przestaną mieć przed Tobą tajemnice. W Logosie wprowadzimy Cię w arkusze rachunkowości, zapoznamy Cię z zasadami sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji operacji finansowych oraz prowadzenie rachunku zysków i strat . Dowiesz się jak profesjonalnie przygotować sprawozdanie finansowe oraz jak je kontrolować i analizować. Nasi specjaliści podzielą się z Tobą wiedzą na temat opracowywania raportów o przewidywanych stuacjach finansowych firmy. Poznasz podstawy prawa i rachunku.
Perspektywa zatrudnienia:
Z tytułem technika rachunkowości znajdziesz zatrudnienie w wielu instytucjach – w bankach, w firmach ubezpieczeniowych, w biurach podatkowych i rachunkowych, w urzędach.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik turystyki wiejskiej
Tytuł zawodowy – Technik turystyki wiejskiej
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Ukończenie tego kierunku przygotuje Cię do planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, planowania i organizowania działalności agroturystycznej oraz obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Perspektywa zatrudnienia:
Pracę znajdziesz w licznych gospodarstwach agroturystycznych na terenie całego kraju lub możesz założyć własnej działalności.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik farmaceuta
Tytuł zawodowy: Technik farmaceuta
Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

To zawód, na który jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Jeżeli interesuje Cię farmacja, chciałbyś bez problemu znaleźć pracę, ten kierunek będzie idealnym wyborem. Zdobędziesz wiedzę z zakresu produkcji i wytwarzania leków. Umożliwimy Ci uzyskanie dyplomu technika farmaceutycznego i będziesz mógł podjąć pracę w aptece.
Nauczysz się m.in.
• przyrządzać leki recepturowe nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających
• przygotowywać do sprzedaży leki gotowe (porcjować, etykietować)
• rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
• charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu
• współprowadzić analizy w laboratoriach oraz kontrolować produkty lecznicze i wyroby medyczne • organizować i rozliczać pracę punktu aptecznego
• nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym
• obsługiwać aparatury, urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt apteczny
A ponadto nauczysz się:
• posługiwać się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
• posługiwać się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
• posługiwać się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
• zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Perspektywy zatrudnienia:
• w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
• punktach aptecznych
• hurtowniach farmaceutycznych
• zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
• zakładach przetwórstwa zielarskiego
• laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
• laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych
• stacjach sanitarno-epidemiologicznych
• inspekcji farmaceutycznej

Półtoraroczna Szkoła Policealna – Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Tytuł zawodowy: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Cykl kształcenia: 1,5 roku
Tryb nauki: zaoczny
Na tym kierunku nauczymy Cię, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników, jak analizować i oceniać zagrożenia, jak zapobiegać wypadkom w zakładach pracy oraz jak usuwać ich skutki. Nauczysz się również przewidywać potencjalne zagrożenia. Nasi specjaliści zapoznają Cię z budową maszyn oraz podstawami toksykologii. Pokażemy Ci, jak opracowywać wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i ogólne instrukcje dotyczące BHP oraz na co zwrócić uwagę przy opiniowaniu instrukcji szczegółowych. Nauczymy Cię nadzorować warunki pracy i przeprowadzać ich systematyczne kontrole. Zapoznamy Cię także z procedurami dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac. Dowiesz się też, jak szkolić pracowników w zakresie BHP.
Perspektywy zatrudnienia:
Mając odpowiednie uprawnienia, możesz pracować jako specjalista w każdej firmie, gdyż szkolenia BHP dla wszystkich nowych pracowników są obowiązkowe. Stałe zatrudnienie znajdziesz w instytucjach zatrudniających ponad 100 osób. Praca czeka też na Ciebie w organach nadzoru nad warunkami pracy (między innymi w: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Urzędzie Dozoru Technicznego). Możesz również otworzyć własną działalność w tym zakresie.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik usług kosmetycznych
Tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych
Cykl kształcenia: – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Nowość w szkołach LOGOS

– Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

logo_logos

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum nauka trwa – 3 lata, tj. 6 semestrów, a na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 lata tj. 4 semestry (osoby po ZSZ przyjmujemy do drugiej klasy). Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia liceum i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

KONTAKT I DOJAZD

LOGOS Piotrków Trybunalski – Centrala Sieci Szkół LOGOS
ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski
(Budynek B  Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
Sekretariat: tel/fax. 44 681 84 03        e-mail: szkolylogos@gmail.com

Dyrektor szkoły: mgr Halina Górna tel.: +48  726-082-009
e-mail: h.gornalogos@gmail.com

ORGAN PROWADZĄCY
Zespołu Szkół Policealnych i Ogólnokształcących  „LOGOS”
– Dorota Rogozińska       tel. +48  695 340 708,
adres e-mail: dorota1711@interia.pl

Logos Piotrków Słowackiego 114-118 1.2mapka dojazdu do szkoły Logos w Piotrkowie Trybunalskim
kliknij tu: Logos mapa Piotrków Słowackiego 114-118 1.2

Logos Piotrków Słowackiego 114-118 2.1aSiedziba Szkoły LOGOS przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb.

LOGOS Oddział Przedbórz
ul. Mostowa 35 A
97-570 Przedbórz
Sekretariat tel.:  44  781 20 46                  e-mail: szkolylogos@gmail.com

Dyrektor szkoły: mgr Beata Molik tel.: +48  692 354 668
adres e-mail: b.moliklogos@gmail.com

LOGOS Oddział Warszawa  (Dzielnica Praga Północ)
Sekretariat i zapisy do szkoły:
ul. Kawęczyńska 36 pokój B- 008  (parter)
03-772 Warszawa
(Budynek Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie)

Sekretariat, tel.:+48  515 322 296
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 9:00-17:00
(w weekendy w trakcie sesji: sobota – niedziela: 8:00 – 15:00)
adres e-mail: szkolylogos@gmail.com
adres e-mail: d.soltysiuklogos@gmail.com

Dyrektor szkoły: mgr Beata Molik tel.: +48  692 354 668
adres e-mail: beatamoliklogos@gmail.com

Logos mapa Wawa Kaweczynska36 1.2mapka dojazdu do szkoły LOGOS w Warszawie (Praga Północ)
kliknij tu: Logos mapa Wawa Kaweczynska36 1.2

Logos Wawa Kaweczynska 36 2.2Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

ODDZIAŁY ZESPOŁU SZKÓŁ POLICEALNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LOGOS

logo-logos

 

 

 

1. Piotrków Trybunalski – Centrala Szkół LOGOS
Sekretariat, zapisy, siedziba:
ul. Słowackiego 114/118 , Budynek B (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
97-300 Piotrków Trybunalski

Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek   godz. 9.00 – 15.00
(w weekendy podczas zjazdu: sobota – niedziela  godz. 8.00 – 15.00)
Tel./fax.: 44  681 84 03
Email szkoły: szkolylogos@gmail.com

Dyrektor szkoły: mgr Halina Górna
adres e-mail: h.gornalogos@gmail.com

Szkoła w Piotrkowie Tryb. oferuje w roku szkolnym 2017/2018 naukę w:
– Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym
– Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej

logo_logos

2. ODDZIAŁ PRZEDBÓRZ
Sekretariat, zapisy do szkoły:
ul. Mostowa 35 A
97-570 Przedbórz
Sekretariat telefon: 44  781 20 46

Dyrektor szkoły: mgr Sylwia Małolepsza tel.: +48  692 354 668
adres e-mail: szkolylogos@gmail.com

Szkoła w Przedborzu oferuje w roku szkolnym 2017/2018 naukę w:
– Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym
– Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej

logo_logos

3. ODDZIAŁ WARSZAWA
Sekretariat, zapisy do szkoły:
03-772 Warszawa
ul. Kawęczyńska 36 pokój 008 (Budynek Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie)

Sekretariat telefony:  +48 515 322 296
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek   godz. 9.00 – 17.00
(w weekendy podczas zjazdu: sobota – niedziela  godz. 8.00 – 15.00)

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Molik tel.: +48  692 354 668
adres e-mail: b.moliklogos@gmail.com

Szkoła w Warszawie oferuje w roku szkolnym 2017/2018 naukę w :
– Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej

OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2013/2014 zapraszamy do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące po Zasadniczej Szkole Podstawowej – 2 lata
Liceum Ogólnokształcące po Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 3 lata

Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS zaprasza na następujące kierunki:

1. Technik administracji – 2 lata
2. Technik pożarnictwa – 2 lata
3. Opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata
4. Technik rachunkowości – 2 lata
5. Technik usług pocztowych i finansowych – rok
6. Technik BHP – 1,5 roku
7. Technik kosmetyki i wizażu – 2 lata

Akademia kształcenia zawodowegoLOGOS zaprasza na kierunek:

– Instruktor terapii zajęciowej
– Organizacja pomocy społecznej

Nowość w szkołach LOGOS :

Kwalilikacyjne kursy zawodowe:

– obsługi turystycznej
– fryzjerski
– opiekun medyczny
– handlowiec
– spedytor
– pedagogiczny

Studia licencjackie i magisterskie:

Proponowane specjalności:
1. Amerykanistyka
2. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
3. Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
4. Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
5. Dziennikarstwo
6. Studia europejskie
7. Administracja rządowa i samorządowa
8. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
9. Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
10. Edukacja publiczna
11. Politologia: Amerykanistyka
12. Polityka rekreacyjno zdrowotna i turystyczna w Polsce i UE
13. Polityka zdrowotna w Polsce i UE
14. Praca socjalna
15. Zarządzanie farmacją
16. Zarządzanie przedsiębiorstwem
17. Zarządzanie w administracji
18. Zarządzanie w służbie zdrowia
19. Administracja rządowa i samorządowa

Więcej informacji o studiach na stronie: nowoczesnestudia.pl

Historia naszej szkoły

Szkoła powstała w 2003 r. pomysłodawcami i organizatorami sieci Oddziałów Zespołu Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „LOGOS” byli:
– mgr inż. Jolanta Grzesiuk,
– mgr Zygmunt Rogoziński,

organ

Historia rozwoju szkół „LOGOS” opisana jest w kronice szkolnej prowadzonej przez Radę Słuchaczy. W kronice m.in. czytamy: Jest rok 2003. W tym roku w Polsce miało miejsce wielkie wydarzenie. Nasz kraj po długiej przerwie powraca do Europy. Polacy zadecydowali o tym w ogólnopolskim referendum. Większość z nas, bo aż 77% głosujących Polaków wypowiedziała się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, co nastąpiło formalnie w czerwcu 2004 roku.

Organizacja naszej szkoły i podobnych szkół tego typu, była możliwa dzięki przemianom ustrojowym jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Po tym roku bowiem miały miejsce historyczne wydarzenia, tj. reformy całego ustroju Polski, aby jak najszybciej dogonić przodujące kraje Europy i Świata. Szkoła Logos chce mieć w tym swój udział dostarczając najlepsze propozycje edukacyjne zgodne z potrzebami rozwijającej się gospodarki Państwa.

Wszystkie szkoły „LOGOS” posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Działamy na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. nr 95, poz. z późn. zm.) i jesteśmy zarejestrowani we właściwych jednostkach samorządu terytorialnego.

Naszą misją jest przedstawienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej jak najbliżej miejsca zamieszkania słuchaczy.