Kwiecień – miesiąc Pamięci Narodowej

Pamięć i Cześć

… bohaterom i męczennikom polskim żołnierzom, którzy w liczbie 21.857 osób w tym (12 generałów, 1 admirał, 82 pułkowników, 205 podpułkowników i 563 majorów zostali zamordowani na ,, NIELUDZKIEJ ZIEMI” strzałem w tył głowy w okresie marzec-kwiecień 1940 roku. Korzenie tej zbrodni sięgają 1939r. a konkretnie daty zawarcia antypolskiego paktu Ribbentrop- Mołotow ( II wojnę rozpoczynają 1 września Niemcy a 17 września dołączają do nich Sowieci. Od samego początku wojny rozkazem Szefa Ludowego Komisariatu Spraw wewnętrznych ( NKWD) Ławrientij Berii zaczynają powstawać obozy jenieckie m. innymi w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku. I chociaż początkowo jeńcy tych obozów byli traktowani znośnie, odpowiednio żywieni  a listy przesyłane do rodzin były co do dalszego losu optymistyczne. Takie listy otrzymywała od swojego męża Stefana Bartnika jego żona a moja ciocia Wanda Bartnik. Dla swojego Wujka autor niniejszego artykułu ufundował ,,cegiełkę z jego nazwiskiem i stopniem  wojskowym umieszczoną na tablicy przed klasztorem Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim.

Z kolei Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących LOGOS zadbał o zasadzenie w Radzyminie Dębu Pamięci dla uhonorowania pamięci majora Tadeusza Rogozińskiego zamordowanego strzałem w tył głowy w Charkowie w roku 1940 przez NKWD ( certyfikat w załączeniu Nr. 3502/1805/WE/20100).

Zygmunt Rogoziński

 

Dok Rogoziński