STYPENDIA W LOGOS

Logos Stypendium obraz

Uprzejmie informujemy, że słuchacze naszych szkół mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci stypendium. Jednym z warunków uzyskania stypendium jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie, który nie może przekraczać  514,00 zł netto.

Wszelkich informacji udzielaj sekretariat szkół LOGOS w Piotrkowie Trybunalskim w  godz.:  9.00 do 16.00.

Tel.: +48  44 681 84 03