OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące po Zasadniczej Szkole Zawodowej – 2 lata
Liceum Ogólnokształcące po Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 3 lata

Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS zaprasza na następujące kierunki:
1. Technik administracji – 2 lata
2. Technik BHP – 1,5 roku
3. Technik rachunkowości – 2 lata
4. Technik informatyki – 2 lata
5. Technik opiekun osoby starszej
Akademia Kształcenia Zawodowego LOGOS zaprasza na kierunek:
– Instruktor terapii zajęciowej
– Organizacja pomocy społecznej

Nowość w szkołach LOGOS :

Kwalilikacyjne kursy zawodowe:
– obsługi turystycznej
– fryzjerski
– opiekun medyczny
– handlowiec
– spedytor
– pedagogiczny

Studia licencjackie i magisterskie:
Proponowane specjalności:
1. Amerykanistyka
2. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
3. Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
4. Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
5. Dziennikarstwo
6. Studia europejskie
7. Administracja rządowa i samorządowa
8. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
9. Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
10. Edukacja publiczna
11. Politologia: Amerykanistyka
12. Polityka rekreacyjno zdrowotna i turystyczna w Polsce i UE
13. Polityka zdrowotna w Polsce i UE
14. Praca socjalna
15. Zarządzanie farmacją
16. Zarządzanie przedsiębiorstwem
17. Zarządzanie w administracji
18. Zarządzanie w służbie zdrowia
19. Administracja rządowa i samorządowa

Więcej informacji o studiach na stronie: nowoczesnestudia.pl