Komunikat

Projekt „Znajdź zawód dla siebie – pracuj w Piotrkowie” nr POKL.09.03.00-10-034/11 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki adresowany jest do osób w wieku 25 – 64 lata (oraz osób nie uczące się w wieku 18-24 lat) zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj. łódzkiego, powiatu Piotrków Trybunalski i piotrkowskiego zainteresowanych kształceniem ustawicznym z własnej inicjatywy w zakresie rozszerzenia, zmiany zawodu lub podwyższenia kwalifikacji.

Wsparcie adresowane jest do osób pracujących (podwyższenie kwalifikacji wymaganych przez rynek pracy), oraz jako wsparcie w nabyciu kwalifikacji formalnych ułatwiających przekwalifikowanie się i znalezienie pracy.

Osobami pracującymi w myśl projektu są – osoby pracujące na umowę o pracę, umowę-zlecenie, a także inne formy umowy (w tym również osoby na urlopach macierzyńskich, zdrowotnych itp., które oficjalnie są zatrudnione) lub prowadzące działalność gospodarczą

W ramach projektu doradca zawodowy zidentyfikuje zasoby i predyspozycje zawodowe beneficjenta oraz wskaże możliwości kształcenia, zgodne z predyspozycjami osobistymi z uwzględnieniem zapotrzebowania na rynku pracy.

Zadanie to zostanie wykonane w oparciu o testy predyspozycji zawodowych.

Zapraszamy na konsultacje z doradcą zawodowym
w dniach 22 – 23 marca 2014r. w godzinach od 10.00 – do 12.00