LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

logo_logos

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum nauka trwa – 3 lata, tj. 6 semestrów, a na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 lata tj. 4 semestry (osoby po ZSZ przyjmujemy do drugiej klasy). Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia liceum i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.