AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

logo_logos

Akademia Kształcenia Zawodowego LOGOS zaprasza na kierunki:

Terapeuta zajęciowy
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tytuł zawodowy: Instruktor Terapii Zajęciowej
Tryb nauki: zaoczny

Interesujesz się zagadnieniami związanymi z terapią zajęciową dostosowaną do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta? Chcesz pomagać potrzebującym w domach i zakładach pomocy społecznej? Rozpocznij naukę na kierunku Terapeuta zajęciowy. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie.
Nauczysz się m.in.
• tworzyć indywidualne i grupowe programy terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta
• oceniać sytuację społeczną i zdrowotną chorych
• wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej
• organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów
• prowadzić działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego
• korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi
• uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych
• uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego
• monitorować przebieg terapii zajęciowej
A ponadto nauczysz się:
• motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji
• tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych
• rozwiązywać trudne sytuacje społeczne
• promować zdrowy styl życia
• prowadzić dokumentację terapeutyczną
• organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne
• zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą
Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:
• w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych
• psychiatrycznych oddziałach dziennych
• sanatoriach
• warsztatach terapii zajęciowej
• zakładach pomocy społecznej
• dziennych domach pomocy społecznej
• klubach seniora
• środowiskowych domach pomocy społecznej
• świetlicach terapeutycznych
• hospicjach
• zakładach opiekuńczo-leczniczych
• zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

Kurs Pedagogiczny
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tytuł zawodowy: Pedagog
Tryb nauki: zaoczny

Nowoczesne Techniki Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Więcej informacji na temat oddziałów oraz kierunków szkół LOGOS na rok szkolny 2013/2014 możesz znaleźć klikając na ten tekst

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Akademii Kształcenia Zawodowego LOGOS:
Więcej informacji klikając na ten link