REKRUTACJA

logo_logos

Decyzją Organu Prowadzącego nauka w Szkołach LOGOS jest BEZPŁATNA dla wszystkich słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego i Policealnej Szkoły Zawodowej

Rekrutacja na rok 2018/2019 została rozpoczęta.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!