Historia naszej szkoły

Szkoła powstała w 2003 r. pomysłodawcami i organizatorami sieci Oddziałów Zespołu Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „LOGOS” byli:
– mgr inż. Jolanta Grzesiuk,
– mgr Zygmunt Rogoziński.

o_szkole_01

Historia rozwoju szkół „LOGOS” opisana jest w kronice szkolnej prowadzonej przez Radę Słuchaczy. W kronice m.in. czytamy: Jest rok 2003. W tym roku w Polsce miało miejsce wielkie wydarzenie. Nasz kraj po długiej przerwie powraca do Europy. Polacy zadecydowali o tym w ogólnopolskim referendum. Większość z nas, bo aż 77% głosujących Polaków wypowiedziała się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, co nastąpiło formalnie w czerwcu 2004 roku.

Organizacja naszej szkoły i podobnych szkół tego typu, była możliwa dzięki przemianom ustrojowym jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Po tym roku bowiem miały miejsce historyczne wydarzenia, tj. reformy całego ustroju Polski, aby jak najszybciej dogonić przodujące kraje Europy i Świata. Szkoła Logos chce mieć w tym swój udział dostarczając najlepsze propozycje edukacyjne zgodne z potrzebami rozwijającej się gospodarki Państwa.

Szkoła „LOGOS” posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Działamy na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. nr 95, poz. z późn. zm.) i jesteśmy zarejestrowani we właściwych jednostkach samorządu terytorialnego.

Naszą misją jest przedstawienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej jak najbliżej miejsca zamieszkania słuchaczy.

GRONO PEDAGOGICZNE

* Zaoczne Liceum Ogólnokształcące LOGOS

mgr Janina Łabuzińska
mgr Zofia Cieślak
mgr Urszula Podlewska
mgr Magdalena Olczyk
mgr Karolina Zielonka Wojtera
mgr Michał Papiernik

*Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS 1

mgr Elżbieta Skalik
mgr Halina Górna
mgr Jolanta Jończyk
mgr Aleksandra Dobrowolska
mgr Karolina Zielonka Wojtera
mgr Marzena Szczepanowska

*Policealna Szkoła Zawodowa

mgr Elżbieta Nowak
mgr Aleksandra Dobrowolska
mgr Ewa Dąbrowska Broszczyk
mgr Anna Pielużek
mgr Andrzej Łabuziński
mgr Marta Krynicka
mgr Małgorzata Sowa
mgr Karolina Zielonka Wojtera
mgr Halina Górna