Opiekun Medyczny sem. I

Opiekun Medyczny sem. II

Terapeuta zajęciowy

Technik Usług Kosmetycznych

Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego sem. II

Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego sem. IV

Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego sem. VI

Opiekun w DPS

Administracja sem. II

Administracja sem. IV

BHP II

BHP III

Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS1