Szanowni Słuchacze
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U.2020 poz.493) rozpoczynamy w naszych szkołach realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na stronie naszej szkoły w zakładce samokształcenie zamieszczamy dla Państwa tematy z poszczególnych przedmiotów, z którymi należy się zapoznać. Systematycznie będą one uzupełniane o nowe treści.

Policealna Szkoła Zawodowa Logos (dzienna)
nauczanielogos@gmail.com
Policealna Szkoła Zawodowa Logos1 ( zaoczna)
nauczanielogos1@gmail.com
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Logos
nauczanieliceum@gmail.com
Wszelkie zapytania do nauczycieli prosimy kierować na wyżej wymienione adresy email.
Nasi nauczyciele i my dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić Państwu zdalną realizację programów nauczania.

Dyrektor szkoły
Halina Górna