Szkoły Logos rozpoczynają nabór na semestr zimowy. Nauka rozpoczyna się od 1.02.2023.

  • Opiekun medyczny
  • Kosmetyka
  • Terapeuta zajęciowy
  • BHP
  • Administracja
  • Florysta
  • Technik Ochrony Fizycznej osób i mienia
  • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Zdjęcie w przypadku ubiegania się o legitymację

 

Szkoła posiada w ofercie szereg interesujących kursów specjalizujących się w różnych kwalifikacjach zawodowych.

 

            Serdecznie zapraszamy