Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w Szkołach LOGOS w Piotrkowie Tryb. zostają zawieszone
od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Dyrektor szkoły
Halina Górna